Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych (w skrócie: SWSW) jest zarejestrowanym stowarzyszeniem twórczo-zawodowym posiadającym osobowość prawną. 

Zrzesza wydawców szkół wyższych i działa na ich rzecz.

Celem SWSW jest m.in.:

  • praca dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego;
  • działanie na rzecz rozwoju wydawnictw szkół wyższych gwarantujące ich profesjonalizm;
  • reprezentowanie interesów wydawnictw szkół wyższych;
  • ochrona zawodu wydawcy;
  • dbanie o interesy grupy zawodowej pracowników uczelnianych związanych z działalnością wydawniczą.

W toku swojej działalności SWSW wypracowało standardy dla wydawnictw naukowych, m.in. etyczne czy recenzyjne, z których skorzystać może każdy członek stowarzyszenia.

Działalność SWSW regulowana jest statutem, a nad realizacją celów stowarzyszenia czuwa Zarząd i Komisja rewizyjna.

Pierwszym krokiem do przystąpienia do SWSW jest wypełnienie deklaracji członkowskiej.